Živnosť alebo s.r.o.

  Voľba vhodného výberu druhu podnikania na živnosť alebo s.r.o. má viacero výhod aj nevýhod. Sedem z nich si uvedieme a rozoberieme v nasledujúcej tabuľke a príspevku.

  živnosť s.r.o.
  1. Založenie, zrušenie rýchlejšie, lacnejšie dlhšie, nákladnejšie
  2. Povinnosť viesť účtovníctvo nie áno
  3. Náklady na  prevádzku
  4. Ručenie za záväzky celým majetkom do výšky nesplateného ZI
  5. Povinnosť platiť odvody áno nie
  6. Sadzba dane v % 19/25 22
  7. Podiel na zisku nie áno

   

  1._Založiť si živnosť môžete takmer okamžite na jednotnom kontaktnom mieste (JKM) už od 5 € za každú voľnú živnosť (elektronické ohlásenie voľnej živnosti je bez poplatku). Na JKM vás prihlásia na zdravotnú poisťovňu (ZP), daňový úrad (DÚ) a vydajú vám živnostenské oprávnenie. Do sociálnej poisťovni (SP) sa musíte prihlásiť osobne.

  Spoločnosť s ručením obmedzeným vám pomôžu založiť za cca 300 € špecializované spoločnosti a potrebujete k tomu ešte splatiť základné imanie (ZI) v sume 5000 €, prípadne môžete kúpiť obchodný podiel už založenej spoločnosti.

  Ak s.r.o. nebola založená na dobu určitú, tak je administratívne, časovo a finančne oveľa náročnejšie ju zrušiť  ako živnosť. Samozrejme existuje tu  možnosť predať svoj obchodný podiel niekomu inému.

  2._Živnostník sa môže rozhodnúť v akej sústave bude účtovať, a to v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, prípadne nebude účtovať vôbec a rozhodne sa viesť  daňovú evidenciu alebo uplatňovať si výdavky percentom z príjmov vo výške 40% (max v sume 5 040€). Spoločnosť na výber nemá a musí účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

  3._V nákladoch na prevádzku živnostník by mal zahrnúť odvody, náklady na vedenie účtovníctva, bežné prevádzkové výdavky (telefóny, nájomné, PHM…).  Spoločnosť má obdobné náklady ako živnostník okrem platenia odvodov. Administratívna náročnosť vedenia živnosti, resp. spoločnosti je porovnateľná.

  4._Asi najväčšia výhoda podnikania cez s.r.o. oproti podnikaniu na živnosť je, že pri s.r.o. jej spoločníci (vlastníci) ručia za majetok len do výšky nesplatenej časti základného imania zapísaného v obchodnom registri. V prípade neúspechu v podnikaní, to môže byť veľmi podstatné. Pri oboch druhoch podnikania existuje možnosť poistenia svojho podnikania na elimináciu nepriaznivých situácií.

  5._Povinnosť platiť odvody sa vzťahuje na živnostníka od začiatku podnikania hlavne do zdravotnej poisťovne (ZP). Do Sociálnej poisťovne (SP) v roku začatia podnikania sa povinné odvody neplatia. Povinnosť ich platenia nastane po prekročení hranice zdaniteľných príjmov (za rok 2014 to bolo 4 830€) od 1.7. nasledujúceho roka.

  V prípade, že sa spoločník chce zamestnať v s.r.o., alebo poberať odmenu za výkon funkcie konateľa spoločnosti, musí sa on ako aj spoločnosť registrovať do ZP, SP a na DÚ a samozrejme posielať aj výkazy do daných inštitúcií. Naproti tomu živnostník žiadne výkazy za seba nepodáva.

  6._Daňové zaťaženie živnostníka je 19 resp. 25% pri základe dane nad 35 022,36 €, v prípade straty daň neplatí. Daňové zaťaženie spoločnosti je 22%. Zavedením daňových licencií bude musieť s.r.o. platiť minimálnu daň od druhého roku podnikania v sume 480, 960 alebo 2 880€, čo po prepočte na mesiac vychádza 40, 80 resp. 240 €.

  7._V prípade vytvorenia zisku si ho spoločník môže dať vyplatiť len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia a v čase výplaty sa z neho zrazí preddavok na ZP vo výške 14%. Živnostník nemá žiadne obmedzenie pri vyplatení a použití zisku.

  Rada na záver:

  Ak sa ako živnostník rozhodnete viesť daňovú evidenciu, prípadne si budete uplatňovať výdavky percentom z príjmov nebudete považovaný za účtovnú jednotku a nebudú sa na vás vzťahovať ustanovenia o udelení pokuty za nesprávne vedenie účtovníctva.

  Tento článok je uverejnený aj na www.hlavnespravy.sk