Mzdové účtovníctvo

Mesačné spracovanie miezd

  • Výpočet čistej mzdy, príspevkov zamestnanca do zdravotnej, sociálnej poisťovne
  • Výpočet príspevkov zamestnávateľa do zdravotnej, sociálnej poisťovne
  • Príprava výplatných pások pre zamestnancov
  • Príprava príkazov na úhradu pre všetky potrebné platby
  • Vykonanie koncoročnej mzdovej závierky a koncoročného vysporiadania daní
  • Spracovanie prihlášok a odhlášok do poisťovní

Spracujeme aj veľké firmy

Máte záujem o túto službu?

Meno a priezvisko

Email

Telefónne číslo

Správa formulára

Cenník

Mzdová a personálna agenda Mzdová a personálna agenda Spracovanie výkazov
8,30 € / mes. zamestnanec TPP 5,00 € / mes. zamestnanec DoBPŠ 8,30 € / mes. za spoločnosť

Hore uvedený cenník je orientačný. Konečná cena je výsledkom individuálneho jednania. Spoločnosť nie je platcom DPH.