Založenie spoločnosti

Cena založenia s.r.o. je 249 € a zahrňuje

 • Bezplatná konzultácia pri všetkých úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti
 • Príprava všetkých dokumentov (Zakladateľskej listiny resp. Spoločenskej zmluvy, čestného vyhlásenia, vyhlásenia správcu vkladu, a pod.) nevyhnutných pre založenie spoločnosti
 • Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je od roku 2016 štandardne 300 €. Naša spoločnosť vďaka technológií zaručeného elektronického podpisu platí len 150,- €, čím Vám ušetríme peniaze
 • Ohlásenie živností, resp. vybavenie iného podnikateľského oprávnenia
 • Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb
 • Vystavenie jednej koncovej faktúry, ktorú si môžete zahrnúť do nákladov novovzniknutej spoločnosti

Ak si vaša novovzniknutá spoločnosť dá spracovať celoročne účtovníctvo u nás získate ešte dodatočnú zľavu vo výške 50 €.

Ďalšie výdavky spojené so založením s.r.o.

 • Poplatky za vydanie živnostenských listov: 0 € za každú voľnú živnosť, 7,5 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť. Overenie podpisov (3 € na matrike, alebo 13 € u notára pre spoločnosť s 1 konateľom a spoločníkom)
 • Základné imanie spoločnosti je 5000 €

Možnosti splatenie základného imania

 • Na bankový účet - v minimálnej výške 2500,- eur (ak bude mať s.r.o. 2 a viac spoločníkov), 5000,- eur (ak bude mať s.r.o. 1 spoločníka)
 • Formou nepeňažného vkladu - auto, nehnuteľnosť, strojové zariadenie, skladové zásoby a pod.. Na predmet vkladu je potrebné dať vypracovať znalecký posudok

Od 01.01.2016 nemusí byť zložené základné imanie na bankový účet .

Máte záujem o túto službu?

Meno a priezvisko

Email

Telefónne číslo

Správa formulára