Skupinové kurzy

Pre koho je kurz určený?

Všetkých záujemcov o podvojné účtovníctvo podnikateľov. Je vhodný tak pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých so slabšími vedomosťami postupov účtovania v praxi. Absolventi škôl, súčasní študenti či maturanti si týmto kurzom obohatia svoje znalosti a získajú silný odrazový mostík do praxe. Kurz je adresovaný aj podnikateľom, ktorí sa rozhodli mať svoje účtovníctvo pod kontrolou a chcú si ho viesť sami.

Čo je cieľom kurzu?

 • Zvládnutie základnej problematiky účtovníctva, daní a miezd
 • Absolvent získa prehľad o účtovaní majetku, pohľadávok, záväzkov, miezd na konkrétnych príkladoch z praxe
 • Naučí sa vystavovať a spracovať potrebnú účtovnú dokumentáciu
 • Získa prehľad o zostavovaní účtovnej závierky – výsledovky, súvahy, o výpočte hospodárskeho výsledku a dane z príjmov

Výhody kurzu PÚ?

 • Malý počet študentov v skupine – max. 5
 • Kurz prebieha interaktívnou formou – študent môže kedykoľvek klásť otázky
 • Za kratší čas získanie väčšieho množstva informácii ako pri skupinových kurzoch
 • Kurz šitý na mieru podľa požiadaviek študentov
 • Možnosť venovať sa určitej problematike, s ktorou si neviete dať rady
 • Konkrétne príklady z praxe
 • Príjemné prostredie s občerstvením

Informácie o kurze

Počet hodín kurzu: 30 hod. (3x týždenne)
Dni kurzu: PO, STR, PIA od 8.30 do 10.55
Základná cena: 159 € najneskôr zaplatené 3 dni pred začiatkom kurzu

Zľava 20 € (cena kurzu 139 €) zaplatené 2 týždne pred začiatkom kurzu

Máte záujem o túto službu?

Kontaktné údaje

Meno, titul *

Priezvisko *

Email *

Telefónne číslo *

Fakturačné údaje

Obchodný názov firmy *

IČO *

DIČ *

IČ DPH

Číslo účtu

Ulica a popisné číslo *

Mesto *

PSC *