14. plat v roku 2018

  Blíži sa koniec roka a niektorí zamestnanci budú mať nárok na tzv. 14 plat. O čo ide? V Zákonníku práce sa tomu hovorí ako o odmene za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.

  Zo strany zamestnávateľa nejde o povinnosť, ale možnosť ju poskytnúť. Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytnúť 14. plat, tak:

  – zamestnanec musí byť u neho nepretržite v stave min. 48 mesiacov, t.j. pracovný pomer mu vznikol 1.11.2014 a neskôr,

  – výška odmeny musí byť min vo výške jeho priemernej mzdy,

  – zamestnanec musel mať vyplatený 13.plat v májovej mzde v mesiaci jún (nazýva sa ako odmena za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek),

  – odmena (14.plat) mu bude poskytnutá v mzde za november a vyplatená v decembri,

  – výška oslobodenia bude max 500€ a bude sa týkať zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti. Odvody do sociálneho poistenia nebudú oslobodené.

   

  Až po splnení všetkých hore uvedených podmienok sa bude môcť pri novembrovej mzde uplatniť oslobodenie vo výške 500€ z platenia zdravotného poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti. Ako môžeme vidieť na nasledujúcej tabuľke, tak pre zamestnanca to bude znamenať zvýšenie čistého príjmu o 111,20€ a u zamestnávateľa úsporu 50€ na celkových mzdových nákladoch.

    mzda 1 mzda 1* mzda 2 mzda 2* mzda 3 mzda 3*
  mzda 500,00 500,00 700,00 700,00 900,00 900,00
  riadna odmena 500,00   700,00   900,00  
  14.plat   500,00   700,00   900,00
  celková cena práce 1 352,00 1 302,00 1 892,80 1 842,80 2 433,60 2 383,60
  odvody SP spolu 346,00 346,00 484,40 484,40 622,80 622,80
  odvody ZP spolu 140,00 70,00 196,00 126,00 252,00 182,00
  daň 103,89 12,69 169,71 78,51 235,52 144,32
  čistá mzda 762,11 873,31 1 042,69 1 153,89 1 323,28 1 434,48
  úspora organizácia   50,00   50,00   50,00
  vyššia čistá mzda o   111,20   111,20   111,20

  Tento článok je uverejnený aj na www.hlavnespravy.sk