Daň z motorových vozidiel za rok 2017 bez sankcií už len dnes

  Dnes, t.j. 31.1.2018 je posledný deň, kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DzMV) za rok 2017 a zároveň je aj dnešným dňom daň splatná.

  Pozor si musia dať daňovníci – právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktorí od 1.1.2018 musia komunikovať s finančnou správou len elektronicky a týka sa to aj neplatiteľov DPH. Znamená to, že daňové priznanie k DzMV musia podať už len v elektronickej a nie v papierovej podobe. Pre fyzické osoby – podnikateľov sa daná povinnosť bude týkať od 1.7.2018.

  Daňové subjekty ktoré v minulom roku podávali daňové priznanie k DzMV elektronicky, dostali do svojej elektronickej stránky predvyplnené daňové priznanie na rok 2017. Daňovník by si mal pred jeho odoslaním odkontrolovať údaje a prípadne doplniť vznik alebo zánik daňovej povinnosti ak v priebehu roka začal, resp. prestal používať motorové vozidlo na podnikanie.

  Sadzby dane od roku 2015 sú rovnaké pre celé územie SR. Oproti roku 2016 sa daňové priznanie nemenilo. Predčíslie k číslu účtu k DzMV, ktoré je 501163 platí tiež pre celé Slovensko, variabilné číslo je 1700992016.

  Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, alebo bol na neho vyhlásený konkurz, prípadne sa zrušuje  likvidáciou, alebo ukončil podnikanie, vtedy sa podáva daňové priznanie do jedného mesiaca po mesiaci, kedy nastali dané skutočnosti. V prípade, že daňovník zomrie, tak daňové priznanie podáva jeho dedič, a to do 3. mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel.

  Daňovníkom je najčastejšie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii vozidla, prípadne je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. Ak by sa dané vozidlo používalo na podnikanie, tak zamestnávateľ už nie je daňovníkom, lebo vozidlo môže byť predmetom dane len raz a daň by platil daňovník, ktorý ho využíva na podnikanie.

  Výška ročnej sadzby dane sa odvíja od dátumu prvej evidencie vozidla. Zvýhodnené budú vozidlá do 9. rokov od prvej evidencie, ktoré budú platiť ročnú sadzbu dane až o 25% nižšiu a naopak autá staršie ako 13 rokov budú mať sadzbu dane vyššiu o 20%.

  V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad ročných sadzieb podľa zdvihového objemu valcov motora v cm³.

  Sadzba dane/dátum
  prvej evidencie
  znížená o 25%
  1 – 36 mesiacov
  znížená o 20%
  37 – 72 mesiacov
  znížená o 15%
  73 – 108 mesiacov
  0%
  109-144 mesiacov
  zvýšená o 10%
  145-156 mesiacov
  zvýšená o 20%
  nad 156 mesiacov
  Zdvihový objem v cm3 1-3 roky 4-6 rokov 7-9 rokov 10-12 rokov 12-13 rokov nad 13 rokov
       –   150 37,50 40,00 42,50 50,00 55,00 60,00
  nad    150  –   900 46,50 49,60 52,70 62,00 68,20 74,40
  nad    900 – 1 200 60,00 64,00 68,00 80,00 88,00 96,00
  nad 1 200 – 1 500 86,25 92,00 97,75 115,00 126,50 138,00
  nad 1 500 – 2 000 111,00 118,40 125,80 148,00 162,80 177,60
  nad 2 000 – 3 000 135,00 144,00 153,00 180,00 198,00 216,00
  nad 3 000 163,50 174,40 185,30 218,00 239,80 261,60

  Pre vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina je ročná sadzba dane 0,- €, t.j. zľava je 100%. Pre majiteľov vozidiel s „ekologickým pohonom“, sa ročná sadzba dane znižuje o 50%. Zľava sa nevzťahuje na vozidlá s LPG pohonom.

  Daňovník bude platiť kvartálne preddavky ak jeho predpokladaná ročná daň bude od 700 do 8300€ a mesačné preddavky ak jeho predpokladaná ročná daň k DzMV bude od 8300€.