Daň z motorových vozidiel po novom

  Do 1.2.2016 (deň 31.1.2016 pripadá na nedeľu) je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (DzMV)a zaplatiť aj daň za rok 2015.

  Výnimku z termínu podávania daňového priznania má daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, bol na neho vyhlásený konkurz, zrušuje sa likvidáciou, ukončil podnikanie, vtedy sa podáva daňové priznanie do jedného mesiaca po mesiaci, kedy nastali dané skutočnosti. V prípade, že daňovník zomrie, tak sa daňové priznanie podáva do 3. mesiacov po mesiaci v ktorom daňovník zomrel jeho dedič. V daňovom priznaní daňovník postupuje podľa  nového zákona o dani z motorových vozidiel č.361/2014.

  Sadzby dane sú rovnaké pre celú SR, t.j. je jedno či je auto zaregistrované v košickom alebo bratislavskom kraji, sadzba je rovnaká. Zjednotilo sa aj predčíslie k DzMV, ktoré je 501163 a platí tiež pre celé Slovensko.

  Výška ročnej sadzby dane sa odvíja od dátumu prvej evidencie vozidla. Zvýhodnené budú vozidlá do 9. rokov od prvej evidencie, ktoré budú platiť ročnú sadzbu dane až o 25% nižšiu a naopak autá staršie ako 13 rokov budú mať sadzbu dane vyššiu o 20%.

  V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad ročných sadzieb podľa zdvihového objemu valcov motora v cm³.

  Sadzba dane/dátum
  prvej evidencie
  znížená o 25%
  1 – 36 mesiacov
  znížená o 20%
  37 – 72 mesiacov
  znížená o 15%
  73 – 108 mesiacov
  0%
  109-144 mesiacov
  zvýšená o 10%
  145-156 mesiacov
  zvýšená o 20%
  nad 156 mesiacov
  Zdvihový objem v cm3 1-3 roky 4-6 rokov 7-9 rokov 10-12 rokov 12-13 rokov nad 13 rokov
       –   150 37,50 40,00 42,50 50,00 55,00 60,00
  nad    150  –   900 46,50 49,60 52,70 62,00 68,20 74,40
  nad    900 – 1 200 60,00 64,00 68,00 80,00 88,00 96,00
  nad 1 200 – 1 500 86,25 92,00 97,75 115,00 126,50 138,00
  nad 1 500 – 2 000 111,00 118,40 125,80 148,00 162,80 177,60
  nad 2 000 – 3 000 135,00 144,00 153,00 180,00 198,00 216,00
  nad 3 000 163,50 174,40 185,30 218,00 239,80 261,60

   

  Pre vozidlá, ktorých jediným zdrojom energie je elektrina je ročná sadzba dane 0,- €, t.j. zľava je 100%. Pre majiteľov vozidiel s „ekologickým pohonom“, sa ročná sadzba dane znižuje o 50%.

  Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti podnikateľ bude platiť daň za celý daný mesiac. To znamená, je jedno či ho zaradí alebo vyradí napr. 1. augusta alebo 31. augusta, bude platiť daň za celý mesiac august.

  Daňovník bude platiť kvartálne preddavky ak jeho predpokladaná ročná daň bude od 700 do 8300€ a mesačné preddavky ak jeho predpokladaná ročná daň bude od 8300€.