Stravné od 01.11.2014

    S účinnosťou od 1.11.2014 sa zmenila výška stravného podľa Zákona o cestovných náhradách pre časové pásmo 5-12 hodín zo sumy 4,00€ na 4,20€.  Podľa §152 ods.4 Zákonníka práce ak je strava zo strany zamestnávateľa zabezpečovaná prostredníctvom stravovacej poukážky, tak jej cena musí byť minimálne 75%, t.j. 3,15€. Podľa §152 ods.2 Zákonníka práce nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Podľa §19 ods.2 písm. p Zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa  §6 ods.1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku. Zákon ďalej neupravuje čo sa považuje za odpracovaný deň, t.j. teoreticky to môže byť aj preukázateľne odpracovaná 1 hodina denne 365 dní v roku.

    Bližšie informácie:

    2014_11_03_Zvysenie_stravneho (1)