Minimálna mzda v roku 2017 opäť vzrastie

  Od 1.1.2017 sa zvýši minimálna mzda na 435€ mesačne a minimálna hodinová mzda na 2,5 €. Minimálna hodinová mzda platí aj pre dohodárov.  Za posledných 5 rokov jej výška vzrástla o cca 29%. Po roku 2015 pôjde o druhé najvyššie medziročné zvýšenie za posledných 5 rokov, a to o 7,40%. Vývoj výšky minimálnej mzdy a minimálnej hodinovej mzdy za posledných 5 rokov je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

  Vývoj minimálnej mzdy a minimálnej hodinovej mzdy

  Rok   2013 2014 2015 2016 2017
  Minimálna mzda
  mesačná
  337,70 352,00 380,00 405,00 435,00
  Minimálna hodinová
  mzda
  1,941 2,023 2,184 2,328 2,500
  Medziročná zmena v % 3,20 4,23 7,95 6,57 7,40
  Kumulatívna zmena v % 7,43 15,38 21,95 29,36

   

  Vplyvom zvýšenia minimálnej mzdy vzrastie aj čistá mzda pre zamestnancov. Na druhej strane však vzrastú náklady aj pre firmy. V nasledujúcej tabuľke uvádzame o koľko to bude bez uplatnenia, resp. pri uplatnení odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie (ZP). V roku 2016 bolo zvýšenie čistej mzdy pre zamestnancov o 17,53€ resp. 15,92€ oproti roku 2015. Zamestnávatelia museli zaplatiť o 33,79€, resp. 38,79€ viac. V roku 2017 bude zvýšenie čistej mzdy pre zamestnancov o 21,05€ resp. 19,10€ oproti roku 2016. Zamestnávatelia zaplatia o 40,56€, resp. 46,56€ viac.

  Vývoj čistej mzdy a celkovej ceny práce bez resp. s uplatnením odpočítateľnej položky na ZP

  Rok   2015 2015 2016 2016 2017 2017
  Odpočítateľná položka na ZP   nie áno nie áno nie áno
  Výška minimálnej mzdy 380 380 405 405 435 435
  Odvody do ZP v € zamestnanec 15,2 0 16,2 3 17,4 6,6
  Odvody do ZP v € organizácia 38 0 40,5 7,5 43,5 16,5
  Odvody do SP v € zamestnanec 35,72 35,72 38,07 38,07 40,89 40,89
  Odvody do SP v € organizácia 95,76 95,76 102,05 102,05 109,61 109,61
  SPOLU odvody do SP a ZP v €   184,68 131,48 196,82 150,62 211,4 173,6
  Daň zo závislej činnosti   2,3 5,19 6,42 8,92 11,35 13,4
  Celková cena práce 513,76 475,76 547,55 514,55 588,11 561,11
  Ćistá mzda 326,78 339,09 344,31 355,01 365,36 374,11
  Nárast mzdy pre zamestnanca 17,53 15,92 21,05 19,10
  Nárast nákladov pre firmu 33,79 38,79 40,56 46,56

  ZP – zdravotná poisťovňa, SP – Sociálna poisťovňa

  Článok je uverejnený aj na www.hlavnespravy.sk