Zmena stravného od 1.12.2016

  Po niečo vyše dvoch rokoch sa s účinnosťou od 1.12.2016 zmení výška stravného podľa Zákona o cestovných náhradách pre jednotlivé časové pásma, a to pri trvaní pracovnej cesty (PC) v rozsahu  5-12 hodín zo sumy 4,20€ na 4,50€, pri PC v rozsahu 12-18 hodín zo sumy 6,30€ na 6,70€ a pri trvaní PC nad 18 hodín zo sumy 9,80€ na 10,30€.

  V prípade ak je strava zo strany zamestnávateľa zabezpečovaná prostredníctvom stravovacej poukážky (SP), jej hodnota musí byť minimálne 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste platného pre časové pásmo 5-12 hodín, t.j. 3,38€ (75% zo sumy 4,50€). Do 30.11.2016 je minimálna suma stravenky v sume 3,15€.

  Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Vývoj za posledných 5 rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

  Vývoj sadzieb náhrad stravného pri pracovných cestách a minimálna hodnota strav. poukážky

  Sumy stravného pre časové pásma Min. SP
  dĺžka pracovnej cesty 5-12 12-18 nad 18 75% *
  platnosť od 1.1.2011 3,80 € 5,70 € 8,80 € 2,85 €
  1.9.2012 4,00 € 6,00 € 9,30 € 3,00 €
  1.11.2014 4,20 € 6,30 € 9,80 € 3,15 €
  1.12.2016 4,50 € 6,70 € 10,30 € 3,38 €
  75%* – 75% z časového pásma 5-12 hodín
  Min. SP – minim. hodnota stravovacej poukážky

  Daný článok nájdete aj na www.hlavnespravy.sk