Nestíhate podať daňové priznanie – predĺžte si lehotu

  Piatok 31.3.2017 je posledným dňom na podanie daňového priznania (DP) a zároveň aj posledným dňom na zaplatenie dane za rok 2016.

  Zákon o dani z príjmov daňovníkom, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, umožňuje na základe jednoduchého oznámenia si lehotu predĺžiť najviac o 3 celé kalendárne mesiace, prípadne najviac o šesť  celých kalendárnych mesiacov, ak daňovník má zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia.

  Oznámenie sa podáva miestne príslušnému správcovi dane buď elektronicky alebo písomne do 31.3.2017. Obsahom daného oznámenia je zdaňovacie obdobie, ktorého sa dané oznámenie týka, nová lehota na podanie DP a informácia či daňovník má alebo nemá zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia. Výhodou je, že správca dane musí akceptovať vašu novú lehotu.

  Výnimku má daňovník, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii, ten musí podať žiadosť (nie oznámenie) o predĺženie lehoty najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie DP, t.j. do 16.3.2017, pričom správca dane môže ale aj nemusí vyhovieť žiadosti daňovníka.

  Termín na podanie DP 31.03.2017 02.05.2017 31.05.2017 30.06.2017 02.10.2017
  Zdaniteľné príjmy * áno áno áno áno nie
  ZP aj zo zahraničia * áno áno áno áno áno
  Konkurz alebo likvidácia ** áno áno áno áno nie

  ZD – zdaniteľné príjmy, * daňovník podáva len oznámenie, ** daňovník podáva žiadosť

  Kedy sa oplatí daňovníkovi predĺžiť si lehotu na podanie DP?

  • Ak daňová povinnosť daňovníka za rok 2016 má byť vyššia ako bola v roku 2015,
  • ak bude platiť vyššie preddavky v roku 2016 ako v roku 2015,
  • ak daňovník vznikol v roku 2016 a vychádza mu daň vyššia ako 2 500€, t.j. do termínu na podanie DP musí zaplatiť nie len daň ale aj príslušné preddavky za mesiace 1-3/2017,
  • nebude mať do 31.3.2017 všetky podklady na vypracovanie DP.

  Na druhej strane si daňovník nepredĺži lehotu v prípade, že:

  • jeho daňová povinnosť za rok 2016 má byť nižšia ako v roku 2015 a daňovník platí preddavky z vyššej daňovej povinnosti (správca dane mu vráti preplatok).
  • nemá povinnosť podať DP, ale je to pre neho výhodné, napr. pre dôchodcov alebo študentov.

  Správca dane vám preplatok na dani vráti do 40 dní od termínu na podanie DP, t.j. ak daňové priznanie podáte do 31.3.2017, preplatok môžete očakávať do 10.5.2017, bez ohľadu na to, že ste DP podali skôr.

  Tento článok nájdete aj na www.hlavnespravy.sk