Daň z motorových vozidiel

  Do 2.2.2015 (deň 31.1.2015 pripadá na sobotu) je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť aj daň za rok 2014. Oproti roku 2013 sa pri platení dane z motorových vozidiel nič nezmenilo, takže daňovníci budú postupovať pri vypĺňaní daňového priznania obdobne. V prílohe uvádzam poučenie na vyplnenie daňového priznania za rok 2014. Zmeny nastávajú v roku 2015, keď bol prijatý nový zákon o dani z motorových vozidiel č.361/2014. Sadzby dane budú rovnaké pre celú SR. Podľa §7 daného zákona sa ročná sadzba dane zníži za prvých 36 mesiacov od prvej evidencie vozidla o 25%, za ďalších 36 mesiacov o 20% a počas nasledujúcich 36 mesiacoch o 15%. Medzi 108 a 144 mesiacom, resp. 9-12 rokom od prvej registrácie sa ročná sadzba dane nemení a počas nasledujúcich 12 mesiacov sa sadzba dane zvýši o 10% a pri vozidlách, ktoré majú nad 156 mesiacov, resp. 13 rokov sa sadzba dane zvýši o 20%. Zvýhodňujú sa vozidlá s ekologickým pohonom až o 50% podľa §7 ods. 4. Pri vzniku a zániku daňovej povinnosti podnikateľ bude platiť daň nie za každý deň užívania vozidla v danom mesiaci, ale už za daný celý mesiac. To znamená, je jedno či ho zaradí  alebo vyradí napr. 10. apríla alebo 30. apríla, bude platiť daň za celý mesiac apríl. Vznik a zánik daňovej povinnosti sa bude uvádzať v daňovom priznaní  do 31.1. podľa §8 ods.3 s výnimkou zamestnávateľa, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. Takže zánik daňovej povinnosti sa neoznamuje do 30. dní od zániku daňovej povinnosti ako to bolo, samozrejme okrem výnimiek podľa §9, kedy sa daňové priznanie podáva do 1 mesiaca (spoločnosť vstúpila do konkurzu, likvidácie a zmena je ak daňovník ukončil podnikanie).  Podľa §10 daňovník neplatí preddavky ak jeho predpokladaná daň u jedného správcu nepresiahne 700€, kvartálne platí preddavky ak predpokladaná daň je nad 700 do 8300€ a mesačne pri predpokladanej dani nad 8300€. Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe zákona o dani z motorových vozidiel.

  Tento článok je uverejnený aj na www.hlavnespravy.sk

   

   

  Poučenie DzMV 2014

  Zákon o DzMV 361 2014