Mzdové veličiny za rok 2014 a 2015

    Asi najdôležitejšou zmenou v mzdových veličinách na rok 2015 je zavedenie novej odpočítateľnej položky na ZP v sume max. 380€/mesačne, t.j. 4 560€ / ročne pre nízkopríjmové osoby. Uplatniť novú odpočítateľnú položku postupne krátenú podľa presne stanovených kritérií bude možné až do sumy príjmu 570 € mesačne, t.j. 6 840€ ročne, keď už pri tomto príjme bude odpočítateľná položka nulová. Ak sa neuplatní daná odpočítateľná položka v priebehu roka, ZP aj tak vykoná RZZP, kde prepočíta celkový nárok na odpočítateľnú položku. Zmenila sa minimálna mzda na 380€/mesačne. Mesačné odvody do SP a ZP pre SZČO sa zvýšili na 136,57€, resp. 57,68€. Pri dobrovoľnom poistení v nezamestnanosti sa zvýšila suma na 8,24€ mesačne. Pri dohodách o brigádnickej práci študentov sa zjednotila suma pre študentov do 18 a nad 18 rokov pre zvýhodnenú dohodu pri uplatnení výnimky z dôchodkového poistenia na 200€/ mesačne. Maximálny ročný vymeriavací základ pri RZZP bude 49 440 € (mesačný je max. 4 120 €), pri SP sa ročné zúčtovanie nerobí, t.j. maximálny mesačný vymeriavací základ je 4120 € okrem úrazového poistenia, kde maximálny strop nie je. Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ostáva nezmenená vo výške 3803,33€, resp. 316,94 € mesačne. Nemení sa ani výška daňového bonusu, ktorý bude v roku 2015 vo výške 21,41€ a ročne v sume 256,92 €. Bližšie informácie aj o ďalších mzdových veličinách platných na rok 2015 máte uvedené v prílohe, ako aj bližšie informácie k novej odpočítateľnej položke na ZP.

    Odpočítateľná položka ZP

    Mzdové veličiny 2014 a 2015

    oznamenie-zamestnanca-uplatnenie-naroku-odpocitatelnu-polozku