Používanie ERP od 1.1.2015

  Od 1.1.2015 platí novela o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Najvýznamnejšími zmenami sú umožnenie od 1.1.2015 on-line pripojenie ERP s informačnými systémami finančnej správy,  zavádza sa nový typ registračnej pokladnice, tzv. virtuálna registračná pokladnica (VRP) a v platnosti bude rozšírený okruh služieb uvedených v prílohe 1, na ktoré sa povinnosť používať registračnú pokladňu vzťahuje.

  On-line prístup na finančnú správu sa týka iba ERP uvedených do užívania od 1.1.2015, t.j. ERP, ktorú podnikateľ používal pred 1.1.2015 môže používať aj naďalej. Ale pozor, v prípade jej výmeny už musí spĺňať požiadavku on-line pripojenia na finančnú správu.

  V období medzi 1.1.2015 až 31.3.2015 je pri rozšírenom okruhu nových služieb prechodné obdobie, do ktorého je možné prijímať tržby v hotovosti (cez príjmový pokladničný doklad), po tomto termíne len cez ERP alebo VRP.

  Od 1.4.2015 by ste sa nemali stretnúť s prípadom, že vám napr. v nemocnici, u všeobecného lekára alebo špecialistu, zubára, veterinára, právnika, účtovníka, taxislužby, v cestovnej kancelárii alebo agentúre, pri životnom, resp. neživotnom poistení, na športoviskách (nie len na kúpaliskách) nevydajú doklad z registračnej alebo virtuálnej registračnej pokladnice.

  Možnosť používať VRP je limitovaná pri počte vydaných pokladničných bločkov v počte do 1000. Do 31.12.2015 sa táto možnosť nevzťahuje na podnikateľov, ktorým vznikla povinnosť používať ERP pred 1.1.2015 pri predaji tovaru a tzv. starých službách(od 1.1.2016 už áno). V prípade, že podnikateľ popri predaji tovaru (používa starú ERP) bude poskytovať aj nové služby, tak pre nové služby bude môcť využiť používanie VRP už od 1.4.2015.

   

  Rada na záver:

  Ani pri nových službách nebudete musieť používať ERP alebo VRP ak sa platby realizujú bezhotovostne (z účtu na účet) alebo vám klient priamo vloží peniaze na váš podnikateľský účet.

  Pozri prílohu: 2014_12_09_virtualne_erp

  Daný článok nájdete aj na www.hlavnespravy.sk